За фирмата

 Фирмата се занимава с CAD/CAM услуги за разработване, дигитализиране, подготовка и изчертаване на маркери. Извършва конвертиране от други CAD системи – Lektra, Gerber, Optitex и други.
Използваната от фирмата система е CAD/CAM Consult X.

Услуги

Конструиране

Основен етап в разработването на облекла:
Заместване на обикновенния чертожен лист с компютърен такъв.
Разработване на основна кройка за даден модел на базата на снимка, скица или мостра предоставени от клиента.
Прехвърляне на кройки по Интернет.
Комбиниране на няколко създадени модела.

Изчертаване

Изчертаване на капаците подредени предварително от нас на високоскоростен плотер.
Използване на обикновенна или термоподлепваща хартия.
Изчертаване на модели получени по интернет в следните формати:
- за Gerber - TMP, DATA
- за Lektra - IBA, VET, MDL, PLX, PLA
- за Aama - DXF, RUL
- за Optitex - DSN, DSP
- за Assyst - плотер файл DAT
- за HPGL Plot файлове - PLT, HPG, HPGL

Конвертиране

Конвертиране на модели и кройки от CAD/CAM системи: Optitex, Aama, Assyst, Lektra, Gerber

Градиране

Изработване различните размери на даден модел чрез алгоритъм за увеличаване или намаляване.
Използване на таблица с обмерни данни зададена от клиента или използване на стандартна размерна таблица.

Редене

Подреждане и изчертаване на капаци на термоподлепваща или обикновенна хартия за:
Спестяване на плат при производството на облекла.
Намаляване на материала влаган в производството.
Намаляване на процента отпадъци оставащи от кроенето.
По-добро ценообразуване на крайния продукт.
Винаги се съобразяваме с изискванията Ви за подлепване, начина на настилане и скрояване, свиваемост на плата и изискванията за срещане на детайли при платове от райе или каре.
Създаване на разходна таблица за броя на накатките.

Дигитализиране

На базата на вече разработен модел се извършва дигитално въвеждане на кройки от хартия или картон в системата CAD.
Изпращане на дигиталните кройки по Интернет, според вашата система Lectra, Gerber, Aama, Optitex и Consult.

Адрес на офиса:

Ул. Иван Ведър 5, Русе 7013, България

hotline@aaron-bg.com